Fanów twórczości jest obecnie

środa, 13 lutego 2013

Warsztaty literacko- filmowe

13 grudnia 2013 r. na zjeździe Uniwersytetu III Wieku w Wyszkowie odbyły się warsztaty literacko-filmowe z pisarką Darią Galant. Na warsztatach omawiana była struktura odbioru i konstruowania dzieła literackiego i dzieła filmowego, jako tzw. wrażenia artystycznego. Studenci zapoznali się z pojęciami "aktu twórczego", " strumienia świadomości bohaterów", " technik typu "splaterpunk", jako najniższych z kategorii tworzenia wrażenia w odbiorcy (widzu, czytelniku), odziaływań struktury artystycznej na odbiorcę w jednym czasie na wielu płaszczyznach znaczeniowych w filmie i literaturze. Wyświetlony został film "Nadbużański Teatr Konny", posiadający budowę "szkatułkową" i mający przekaz w różnych przestrzeniach odbiorczych: dzieci, dorośli, filozofia istnienia człowieka na ziemi, "druga strona rzeki", tj. przejście, życie po śmierci, nadzieja (widok przyrody budzącej się do życia), pojęcie prowadzenia "księżycowego życia", tj życia pełnego strachu, niepokoju, agresji i opozycyjnie życia w zgodzie z otaczającym nas światem. Kolejny cykl warsztatów literacko- filmowych odbędzie się 26 lutego 2013 r. w Pracowni Literackiej pisarki (www.dwordlugosiodlo.pl) oprac. L/W na podst. materiałów szkoleniowych udostępnionych przez pisarkę.

Brak komentarzy: