Fanów twórczości jest obecnie

sobota, 9 lutego 2013

Nowa książka Darii Galant" :"Bo pięknem kobiety jest jej mądrość"*

* Cytat pochodzi z opowiadania "Miejsce błękitnej ważki" ze zbioru opowiadań "Kobieta o oczach rzeki". Wyd. Arte Cinema Films. Warszawa.2013. s.68

Brak komentarzy: