Fanów twórczości jest obecnie

niedziela, 4 listopada 2012

100-lecie poezji Bolesława Leśmiana

Kończący się rok 2012 jest 100-leciem wydania "Sadu Rozstajnego" tomu poetyckiego Bolesława Leśmiana, znakomitego polskiego poety. "Sad Rozstajny" opublikowany został w 1912 r. Z okazji zacnego jubileuszu, zachęcamy naszych czytelników do zerknięcia do poezji Leśmiana. Jego utwory są pełne metafizyki, filozofii i zmysłowości. To jeden z ulubionych polskich poetów DG. 5 listopada przypada 75 rocznica śmierci poety. Zmarł w 1937 r. Lecz piękno jego wierszy trwa nadal! oprac. L/W

Brak komentarzy: