Posty

Wyświetlanie postów z 2012

Pisarka w obiektywnie fotografików. Portret Czesława Czaplińskiego. Warszawskie Łazienki.2011.