Fanów twórczości jest obecnie

wtorek, 1 lutego 2011

Zmarl Tomasz Welnicki- wspoltwórca KAI- tekst portal TVN 24

Odszedl byly posel AWS i dziennikarz katolicki

W wieku 53 lat w Warszawie zmarl Tomasz Welnicki- prawnik, dziennikarz, byly posel Akcji Wyborczej Solidarnosc, wspólptwórca i byly czlonek Katolickiej Agencji Informacyjnej(..)Byl stażystą w dzienniku "L'Osservatore Romano" a od 1989 r. przez szereg lat polskim korespondentem Radia Watykańskiego, dla którego codziennie nadawal korespondencje.
Pracowal m.inn jako operator dużych sieci komputerowych, skonstruowal m.inn pocztę elektroniczną, lączącą wszystkie kurie diecezjalne w Polsce.
Tomasz Welnicki byl prezesem zarządu Fundacji Przyjaciól Radia Watykańskiego i wspólzalożycielem w 1991 r. Fundacji: "Oswiata Polska za granicą", która zajmuje się kolportażem prasy polskiej i wydawnictw wród Polaków na terenach bylego ZSRR.
W 1997 r. zostal wybrany poslem na Sejm RP(...). Na forum parlamentu zajmowal się m.inn. konstruowaniem nowoczesnego prawa prorodzinnego oraz stwarzaniem ram dla pomocy Polakom na wschodzie. Pelnil też funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Kultury.
Ostatnio pracowal jako doradca zarządu Telewizji Polsat.
son/kdj
przedruk z PORTAL TVN 24

Brak komentarzy: